Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING OEFENTHERAPIE CESAR SOESTERBERG 

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en welke rechten u heeft.

Als u vragen heeft over deze verklaring kunt u hiermee terecht bij uw oefentherapeut. U kunt een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact opnemen via: 0346-352400. U vindt de oefentherapie praktijk in het Medisch Centrum Soesterberg aan de Buys Ballotlaan 6 3769 GM Soesterberg en op www.cesarsoesterberg.nl

 

Cliëntdossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw oefentherapeut een dossier aanlegt. Dit dossier bevat uw persoonsgegevens; naam, (e-mail-)adres, telefoonnummer, Burgerservicenummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast worden er ook gezondheidsgegevens in opgenomen: informatie die u zelf heeft verstrekt over uw gezondheidstoestand, of informatie die, met uw toestemming, via huisarts of medisch specialist is gekomen. Ook aantekeningen over de oefentherapeutische onderzoeken en behandelingen worden in het dossier bijgehouden.

 

Gegevensverwerking

Het vastleggen van deze gegevens heeft als doel een efficiënte behandeling en correcte dienstverlening mogelijk te maken en contact te onderhouden met u, uw verwijzer of andere zorgverleners. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Gegevens worden uitsluitend aan anderen verstrekt wanneer dat wettelijk verplicht is, of noodzakelijk voor de praktijkvoering. Anders niet. Aan niemand. Als uw oefentherapeut gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u hierover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Zo is uw toestemming bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die gebruikt worden niet meer naar uw persoon herleidbaar zijn.

 

Gegevensbescherming

Uw oefentherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Andere zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals een waarnemer, hebben ook toegang tot de daarvoor noodzakelijke gegevens. Zij hebben net als uw oefentherapeut een geheimhoudingsplicht. Met bedrijven die voor ons in opdracht gegevens verwerken, zoals van medische software en tevredenheid enquêtes, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Hiermee is de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens zeker gesteld.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. Dit kan langer zijn, ook op uw verzoek, bijvoorbeeld in geval van terugkerende behandeling bij chronische ziekten.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door uw oefentherapeut. Ook kunt u om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of afschrift van uw persoonsgegevens of een verzoek om intrekken van uw toestemming voor, danwel bezwaarmaking op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 0346-352400. Daarbij vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarop uw Burgerservicenummer (BSN), kaart- of paspoortnummer en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart gemaakt is. Zo is uw privacy gewaarborgd, en weten wij wie het verzoek doet. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Hoewel wij zorgvuldig met uw gegevens en uw privacy omgaan, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met uw oefentherapeut. Wij willen u ook erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dien bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900-2001201.